polski | english
szukaj

Polityka prywatno¶ci

Jakie informacje osobiste s± gromadzone i wykorzystywane przez nasz± stronę?
Korzystaj±cy z naszych stron pozostaj± anonimowi tak długo, aż sami nie zdecyduj± inaczej. Wynikaj±ce z ogólnych zasad poł±czeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s± przez qbota.pl wykorzystywane w celach technicznych, zwi±zanych z administracj± naszymi serwerami. Poza tym adresy IP s± wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje poł±czenie).

Jaka jest polityka Qbota.pl dotycz±ca plików "cookie"?
Twoja przegl±darka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajduj± się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególno¶ci tych wymagaj±cych autoryzacji.

Zawarto¶ć plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomoc± plików cookies nie s± przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Qbota.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
  • tworzenia statystyk ogl±dalno¶ci;

Istnieje możliwo¶ć takiego skonfigurowania Twojej przegl±darki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wył±czona możliwo¶ć przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwo¶ci korzystania z niektórych częsci naszych stron.

W jaki sposób chronione s± informacje?
Informacje przechowywane s± i przetwarzane przez qbota.pl z zachowaniem odpowiednich ¶rodków bezpieczeństwa, spełniaj±cych wymagania polskiego prawa.

Słowniczek
Poniższe opisy nie maj± charakteru ¶cisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, któr± serwer może odczytać przy ponownym poł±czeniu się z tego komputera,
  • log systemowy - jest to informacja, jak± przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym poł±czeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić sk±d nast±piło poł±czenie,
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podł±czony do Internetu, numer IP może być na stałe zwi±zany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane poł±czenie (dynamiczny),

Polityka prywatnosci | Informacje prawne | Skontaktuj sie z nami | ©2018 Qbota